[1]
เพ็ชรักษ์ ก., อินทเรือง อ., และ จิตจำนง ฝ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในมารดาหลังคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 87–100, เม.ย. 2019.