[1]
เต็งประวัติ น., “กรณีศึกษา : ผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 3, น. 681–688, พ.ย. 2018.