[1]
บูรณ์เจริญ ป., ตื่นเต้นดี จ., และ จรูญวัฒนเลาหะ ร., “PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 231–237, พ.ย. 2018.