[1]
กีรติสุขสกุล ร., “การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาแล้ว : รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 269–276, พ.ย. 2018.