[1]
ดีนกระโทก เ., “การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 319–328, พ.ย. 2018.