[1]
สืบนุการณ์ ช., “การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 371–383, พ.ย. 2018.