[1]
มิตรปราสาท พ., “เปรียบเทียบการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีตรวจด้วยตนเอง โดยใช้แปรงสีฟันเด็กอ่อนกับวิธี Pap smear ตามมาตรฐาน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 385–395, พ.ย. 2018.