[1]
ตัณฑประภา ป., “ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นของโครงการคัดกรองเบาหวาน ขึ้นจอประสาทตา โดยใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ในจังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 397–406, พ.ย. 2018.