[1]
พิพิธแสงจันทร์ ไ., “ผลการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2550)”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 407–414, พ.ย. 2018.