[1]
กิตติพิบบูลย์ ส., “ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งคุกคาม ที่โรงพยาบาลตราด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 465–473, พ.ย. 2018.