[1]
วิจักขณาลัญฉ์ ย., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 483–492, พ.ย. 2018.