[1]
คุ้มจันอัด จ., “ภาวะการณ์หมุนตัวของลำไส้ไม่สมบูรณ์ในเด็กโต : รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 493–501, พ.ย. 2018.