[1]
วิทยาไพโรจน์ เ., “การศึกษาเปรียบเทียบการตกเลือดหลังคลอด โดยการรักษาแบบ Active management และ Expectant management ในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 527–535, พ.ย. 2018.