[1]
กฤตสิน น., “อัตราตายและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 567–573, พ.ย. 2018.