[1]
เถกิงศักดากุล ศ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่สำเร็จในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 331–345, ธ.ค. 2018.