[1]
พี่งพิมาย ก., “รายงานผู้ป่วย: การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 209–223, ธ.ค. 2018.