[1]
กิติยานันท์ ช., “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านวัณโรคไม่ถูกต้องในผู้ป่วยดื้อยา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 389–400, ธ.ค. 2018.