[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 2, น. (4), ก.พ. 2019.