[1]
จงเจริญ พ., “การคัดกรองโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 21–26, ก.พ. 2019.