[1]
วงค์ละคร ส., “ภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 37–44, ก.พ. 2019.