[1]
ฐิติสมบูรณ์ พ. และ รัตรสาร ว., “การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 45–58, ก.พ. 2019.