[1]
วัชโรบล อ., “การประเมินความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของ บุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 59–71, ก.พ. 2019.