[1]
คงวัฒนานนท์ ร., “การคลอดทารกแฝดสองในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 85–95, ก.พ. 2019.