[1]
ทิวทอง ศ., “ความสัมพันธ์ของความหนาของผนังกระเพาะอาหารจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องกับการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 1–11, เม.ย. 2019.