[1]
อูรณการ บ., “ความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 13–21, เม.ย. 2019.