[1]
จงสืบสิทธิ ธ., “ผลการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโดยการจึ้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 149–156, เม.ย. 2019.