[1]
อึงพินิจพงศ์ ว., “การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 25–37, มิ.ย. 2019.