[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. (4), มิ.ย. 2019.