[1]
เนรมิตตกพงศ์ ก., “ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2542-2546”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 15–27, มิ.ย. 2019.