[1]
ประเสริฐถาวรศิริ ช., “การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหาร และงดอาหารมาก่อนทดสอบ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 39–47, มิ.ย. 2019.