[1]
สุขสนิท อ., “การวิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการวิสัญญีจำแนกตามเทคนิคบริการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 57–64, มิ.ย. 2019.