[1]
ธนบุญสมบัติ บ., “การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 18, ฉบับที่ 3, น. 1–10, ก.ค. 2019.