[1]
มิตรปราสาท อ., “การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2546”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 63–74, ก.ค. 2019.