[1]
จรูญวัฒนเลาหะ ส., “ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบในผู้ป่วยมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการตรวจโดยการสวนแป้งแบเรียม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 33–41, ก.ค. 2019.