[1]
จันทร์ส่อง ส., “ผู้ป่วยอีโอสิโนฟิลิกเมนิงไจติสในโรงพยาบาลศรีสะเกษระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 ; รายงานผู้ป่วย 2 ราย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 61–72, ก.ค. 2019.