[1]
แสงกล้า ผ., “การตายของทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 33–47, ก.ค. 2019.