[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 3, น. (4), ส.ค. 2019.