[1]
ทิสะเส ล., “อุบัติการณ์การเกิดปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในเด็กแรกเกิด ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 3, น. 417–428, ส.ค. 2019.