[1]
เชื่อมไธสง ใ., “พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ในโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 201–214, ส.ค. 2019.