[1]
คันธา เ., “รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 231–238, ส.ค. 2019.