[1]
ดีพูน ศ., “ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 273–287, ส.ค. 2019.