[1]
ไพอุปรี ด., “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นภายในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 311–320, ส.ค. 2019.