[1]
อนันต์นับ ก., “ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการทำกายอุปกรณ์สำหรับรยางค์ล่าง (ขาเทียม) และความพึงพอใจของผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 301–309, ส.ค. 2019.