[1]
พิมพ์รัตน์ เ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 2, น. (1), ส.ค. 2019.