[1]
ตั้งอดุลยรัตน์ ช., “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค retinopathy of prematurity ในทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 3, น. 37–47, ต.ค. 2019.