[1]
หวังกีรติกานต์ ส. และ ชูเชิด พ., “ผลการพัฒนาระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 3, น. 13–23, ต.ค. 2019.