[1]
เดชะปรากรม ณ., “รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 21, ฉบับที่ 3, น. 87–93, ต.ค. 2019.