[1]
ใจเสน ธ. และ จามชาติ ร., “ผลของโปรแกรมฝึกเดินที่บ้านต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 3, น. 349–357, ธ.ค. 2019.