[1]
แสงวารี ม., “ลักษณะผู้ป่วยที่พบสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้อนหลัง 10 ปี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 3, น. 399–412, ธ.ค. 2019.