[1]
พิพัฒน์เยาว์กุล อ., “ความคุ้มค่าของการประเมินผู้ป่วยที่สงสัยภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 3, น. 427–438, ธ.ค. 2019.